CARRARA ART

 • Chủng loại: NHÂN TẠO - CAO CẤP
 • Xuất xứ: ẤN ĐỘ - INDIA
 • ART01
 • Liên hệ 0913136178 0961134329

TRẮNG SỨ VÂN VÀNG

 • Chủng loại: NHÂN TẠO - CAO CẤP
 • Xuất xứ: TRUNG QUỐC
 • TSV03
 • Liên hệ 0913136178 0961134329

TRẮNG SỨ VÂN MÂY

 • Chủng loại: NHÂN TẠO - CAO CẤP
 • Xuất xứ: TRUNG QUỐC
 • TSV02
 • Liên hệ 0913136178 0961134329

TRẮNG SỨ VÂN CARRARA

 • Chủng loại: NHÂN TẠO - CAO CẤP
 • Xuất xứ: TRUNG QUỐC
 • TSV01
 • Liên hệ 0913136178 0961134329

CREAM MARFIL

 • Chủng loại: MARBLE
 • Xuất xứ: THỔ NHĨ KÌ
 • CO01
 • Liên hệ 0913136178 0961134329

SAVARA GREY

 • Chủng loại: MARBLE
 • Xuất xứ:
 • Liên hệ 0913136178 0961134329

PANDA BLACK

 • Chủng loại: MARBLE
 • Xuất xứ: ẤN ĐỘ - INDIA
 • PB01
 • Liên hệ 0913136178 0961134329

STATUARIO WHITE

 • Chủng loại: MARBLE
 • Xuất xứ: ITALIA
 • SW01
 • Liên hệ 0913136178 0961134329

THASSOS WHITE

 • Chủng loại: MARBLE
 • Xuất xứ: HI LẠP
 • TSW01
 • Liên hệ 0913136178 0961134329

PITAYA WHITE (EXTRAME WHITE)

 • Chủng loại: GRANITE
 • Xuất xứ: Brazil
 • PYW01
 • Liên hệ 0913136178 0961134329

ĐÁ THẠCH ANH

 • Chủng loại: THẠCH ANH
 • Xuất xứ: ẤN ĐỘ - INDIA
 • Liên hệ 0913136178 0961134329

XANH BAHIA

 • Chủng loại: GRANITE
 • Xuất xứ: Brazil
 • BH01
 • Liên hệ 0913136178 0961134329
Hạng mục sử dụng đá

ĐẠI GIA PHÚC
phone_in_talk